• MESSOR is uw partner op het terrein van de voorbereiding op medische rampenbestrijding en grootschalige medische hulpverlening.
 • MESSOR werkt nauw met u samen om te komen tot de beste opzet en uitvoering van de door u gewenste dienstverlening.
 • De focus van MESSOR ligt op: onderwijs, training en oefenen en advisering op het terrein van medische rampenbestrijding en grootschalige medische hulpverlening.

De inzet van MESSOR verbindt operationele ervaring met vakbekwaamheid. Daarbij wordt de vraagstelling pragmatisch benaderd zodat een heldere oplossing wordt bereikt.

SAMEN WERKEN HELPT!

Diensten

Wat doet MESSOR

MESSOR biedt expertise op het gebied van calamiteiten- en crisispreparatie in de zorg. Dat doen we door advisering, opleiding, training, oefening en realistische innovatie.

MESSOR ondersteunt binnen ziekenhuis, RAV of GGD bij de voorbereiding op opgeschaalde situaties, zoals rampen, grote ongevallen en terroristische incidenten. Binnen de voorbereiding op incidenten met gevaarlijke stoffen (CBRN) is MESSOR lid van de coöperatie Hazolutions.

Opleiden, trainen en oefenen is juist daar belangrijk, om functionarissen voor te bereiden op hun taak bij de opvang van slachtoffers in bijzondere omstandigheden.

Op basis van de behoefte en verwachting van de opdrachtgever levert MESSOR maatwerk, gebruik makend van de laatste professionele inzichten.

Ons aanbod bestaat uit:

 • Opleiden
 • Trainen
 • Oefenen
 • Ondersteuning & advisering op projectbasis
 • Interim personele ondersteuning

Resultaten

Het resultaat van MESSOR

MESSOR ondersteunt uw organisatie en medewerkers in de voorbereiding op medische rampenbestrijding en grootschalige medische hulpverlening.

Daarbij leveren we maatwerk, zodat we voorzien in uw organisatie-specifieke behoefte.

MESSOR zorgt voor ondersteuning op het terrein van:

 • Vakbekwaamheid
 • Advisering
 • Onderwijs & training
 • Consultancy

Doelgroep

De doelgroep van MESSOR

MESSOR ondersteunt haar opdrachtgevers binnen het domein van crisisbeheersing en rampenbestrijding, gericht op tijdelijke ondersteuning, advisering of opleiden, trainen en oefenen (OTO).

Onze op maat gemaakte opleidingsmogelijkheden bieden de mogelijkheid om te trainen en te oefenen in klein- en grootschalige scenario’s.
Daarnaast verzorgt MESSOR teamcoaching voor teams in het domein van openbare orde en veiligheid alsmede de (acute) gezondheidzorg.

Onze doelgroep:

MESSOR is breed inzetbaar binnen de sector openbare orde en veiligheid waaronder:

 • Ambulancezorg
 • GHOR(Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio)
 • Veiligheidsregio’s
 • Ziekenhuizen
 • Industriële complexen
 • Vliegvelden

Relaties

Relaties van MESSOR

MESSOR ondersteunt haar opdrachtgevers binnen het domein van crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Onze op maat gemaakte opleidingen en oefeningen omvatten onder andere reguliere opgeschaalde zorg,  terroristische incidenten en CRBN (binnen Hazolutions)

Deze mogelijkheden worden door MESSOR aangeboden binnen de sectoren:

 • Overheid
 • Veiligheidsregio’s
 • Traumanetwerken
 • Ziekenhuizen
 • ROAZ
 • GHOR
 • GGD
 • Huisartsenposten
 • Ambulancediensten
 • Industrie

Alle CRBN-activiteiten worden door MESSOR uitgevoerd binnen de coöperatie Hazolutions

Contact

MESSOR® 

Krommekamp 280
3848 DV Harderwijk

M +31(0)639111155
T +31(0)71-8880232

Spreekt dit u aan, of wilt u eens vrijblijvend in gesprek hierover, neem dan contact met mij op via het onderstaande contactformulier.

7 + 9 =